„Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" aj v Tanečnom dome

2019-04-08

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, ktorý sa realizuje s podporou Európskej únie, sa verejnosť dňa 6. apríla 2019 mala možnosť zúčastniť aj projektu s názvom „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie ", a to v rámci XXXVIII. ročníka Celoštátneho tanečného domu a jarmoku ľudových remeselníkov, ktorý sa uskutočnil v Športovej aréne Lászlóa Pappa.

 

Metodický tréning zameraný na vzdelávanie dospelých pokračuje prednáškami

2018-08-28

Nadácia “OTP Fáy András Alapítvány” spoločne so svojou slovenskou partnerskou inštitúciou, Nadáciou OTP Ready v júli 2017 zahájila realizáciu projektu „Finančné a hospodárske vzdelávanie bez hraníc" s podporou Európskej únie, v rámci Kooperačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jedným z odborných obsahových prvkov programu je metodický tréning zameraný na vzdelávanie dospelých, v rámci ktorého v druhej polovici tréningu, od 27. do 31. augusta sa uskutočnila séria prednášok zameraných na ďalšie vzdelávanie trénerov.