Plné sály na podujatí s názvom „Digitálne vyučovanie v rámci bezhraničného finančného a ekonomického vzdelávania”

2018-04-13

12. apríla 2018 sa uskutočnilo s workshopmi spojené informatívne podujatie spoločného projektu Nadácie OTP Andrása Fáyho a slovenskej OTP Ready Nadácie – podporovaného v rámci Kooperačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko – v školiacich strediskách OK Centier v Budapešti a v Nyíregyháze, na ktorom sa na dopoludňajších a popoludňajších programoch zúčastnilo spolu viac ako 200 študentov a dospelých.

 

POZVÁNKA

2018-03-19

Vážení hostia!


Týmto by sme Vás chceli srdečne pozvať na bezplatné podujatie organizované v rámci nášho projektu „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie ” („Borderless financial and economic education”) v Budapešti, na ktorom prezentujeme samotný program, ciele programu ako aj jeho dosiahnuté a očakávané výsledky.