Začalo sa zabezpečovanie dopravy pre žiakov v rámci projektu „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie ”

2018-03-02

Vo februári sa začalo štvordňové školenie, počas ktorého mohli žiaci Základnej školy II. Ferenca Rákócziho v Dunaharaszti ako prví využiť možnosť bezplatnej autobusovej dopravy na školenia poskytované v OK vzdelávacom centre, v rámci „Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko".

 

Prvá perióda projektu "Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" bola úspešne ukončená

2018-01-05

Projektu, „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie” sa doteraz zúčastnilo viac ako 1400 žiakov z Maďarska a zo Slovenska. Spomínaný projekt bol zahájený v rámci „Programu spolupráce Interreg V-A  Slovenská republika- Maďarsko” v júli minulého roku medzi maďarskou nadáciou OTP Fáy András a Nadáciou OTP Ready na Slovensku.