Hello Nyíregyháza!

2019-04-29

.

 

„Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" aj v Tanečnom dome

2019-04-08

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, ktorý sa realizuje s podporou Európskej únie, sa verejnosť dňa 6. apríla 2019 mala možnosť zúčastniť aj projektu s názvom „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie ", a to v rámci XXXVIII. ročníka Celoštátneho tanečného domu a jarmoku ľudových remeselníkov, ktorý sa uskutočnil v Športovej aréne Lászlóa Pappa.