Projekt „Finančné a ekonomické vzdelávanie bez hraníc“ sa skončil veľkým úspechom

2019-06-14

Záverečné podujatie spoločného projektu OTP Fáy András Alapítvány a slovenskej OTP Ready Nadácie - podporované v rámci programu Interreg V-A Slovensko Maďarsko - sa uskutočnilo dňa 13.06.2019 v Budapešti a v Nyíregyháze. Na podujatí v oboch mestách sa zúčastnilo vyše 120 študentov a dospelých.

 

Ahoj Nyíregyháza! Ahoj Interreg!

2019-04-29

Dňa 26. apríla 2019 sa už po ôsmy krát konalo v centre mesta Nyíregyháza podujatie s názvom "Ahoj, Nyíregyháza 2019", kde bola už piatykrát zastúpená aj OTP Fáy András Nadácia.