OTP Fáy András Foundation

 

Jedným z najvýznamnejších účastníkov finančného vzdelávania v Maďarsku je Nadácia OTP Andrása Fáyho, ktorú založila spoločnosť OTP Bank v roku 1992.

dácia OTP Andrása Fáyho, ktorá v súčasnosti disponuje už viac ako 25-ročnými skúsenosťami, vo svojej odbornej činnosti pokračuje v duchu motta "Šancu pre Generáciu budúcnosti!" a v stredobode tejto činnosti stojí rozširovanie finančných, ekonomických a hospodárskych vedomostí stredoškolských študentov, ako aj vedomé plánovanie profesijného života a kariéry. 

Na jeseň v roku 2012 pod vedením Nadácie OTP Andrása Fáyho sa teda spustil program, ktorý sa z hľadiska finančnej a hospodárskej edukácie, ako aj maďarského verejného vzdelávania považuje za míľnik. Celoštátne finančné a hospodárske vzdelávacie centrum stredoškolákov, skrátene OK Centrum, na ktorom sa zakladá dnes už komplexný edukačný program s názvom OK Projekt.

Vzdelávacie centrum prijíma a vzdeláva vo svojich učebniach vybavených najmodernejšími audiovizuálnymi zariadeniami študentov prichádzajúcich z najrôznejších častí krajiny, respektíve Nadácia, pokračujúc vo svojej doterajšej činnosti, prevádzkuje vzdelávaciu sieť podporovanú novými nástrojmi, ktorá navštevuje stredné školy. V rámci tejto činnosti používa svoje vlastné finančné, ekonomické a hospodárske vzdelávacie materiály takým spôsobom, aby každý z modulov obsahujúcich tréningové prvky spĺňal požiadavky kladúce do popredia "zábavné učenie".

Podľa plánov vzniklo v Nyíregyháze v prvej polovici roku 2016 nové vzdelávacie stredisko OK, podobné vzdelávaciemu centru v Budapešti. Tiež v roku 2014, ako prvá stanica medzinárodného rozširovania sa, vďaka podpore OTP Bank Romania, vznikla nadácia s názvom "Právo na vzdelanie". V roku 2015 sa aj Slovensko pripojilo k OK Projektu prostredníctvom nadácie s názvom OTP READY Nadácia.

 

viac informácií: www.otpfayalapitvany.hu