OTP Ready Nadácia

 

OTP READY Nadácia bola založená v roku 2015 a svoje aktivity sústreďuje na zlepšenie finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Počas svojej existencie sa lektorom podarilo vyškoliť viac ako 8000 žiakov. V roku 2019 nadácia rozšíri svoju pôsobnosť aj do kruhov dospelých osôb.

Školenia finančnej gramotnosti sú realizované nielen v slovenskom jazyku, ale aj na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Osobitnou kategóriou vyžadujúcou špeciálne prístupy sú školenia pre žiakov so zrakovým, sluchovým, mentálnym alebo telesným postihnutím.

Pre deti a žiakov sú školenia príjemným vybočením zo školského stereotypu, preto sa na tieto hodiny tešia. Na našich kurzoch sa veľa hráme, rozprávame a súťažíme. Na jednoduchých príkladoch a paralelách vedia aj tí najmenší pochopiť hodnotu peňazí a naučiť sa správne s nimi narábať.