Metodický tréning zameraný na vzdelávanie dospelých v budapeštianskom OK Vzdelávacom centre

2018-07-30

Nadácia “OTP Fáy András Alapítvány” spoločne so svojou slovenskou partnerskou inštitúciou, Nadáciou OTP Ready zahájila v júli 2017 realizáciu projektu „Finančné a hospodárske vzdelávanie bez hraníc" s podporou Európskej únie, v rámci Kooperačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jedným z odborných obsahových prvkov programu je teraz zahájený metodický tréning zameraný na vzdelávanie dospelých.

 

Úspešný trend vo vzdelávaní z Maďarska boduje aj na Slovensku: V Trnave otvorili OK Centrum

2018-06-04

Podľa vzoru maďarských OK vzdelávacích centier začalo na Slovensku, v Trnave svoju činnosť ďalšie OK Centrum v zahraničí. V zariadení, ktoré ponúka zážitkové školenia v oblasti financií, ekonomiky a hospodárenia, bude možné každoročne zrealizovať školenia pre 5 000 slovenských, resp. zahraničných maďarských žiakov základných a stredných škôl.